Hír - OTK TÖRZSKÖNYVEZÉSvissza

2016 SZEPTEMBER 23-tól ÚJRAINDUL AZ FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSE és
AZ FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁK-KIVÉVE MAGYAR FAJTÁK-GENETIKAI NYILVÁNTARTÁSA (KLUBTÖRZSKÖNYVEZÉS).

I/1. Az OTK az FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvezését az alábbi feltételekkel végzi:

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak NEM tagoknak
6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök

 

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak NEM tagoknak
8 000 Ft/kölyök 16 000 Ft/kölyök

 

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak NEM tagoknak
12 000 Ft/kölyök 20 000 Ft/kölyök

 

I/2. „B” törzskönyvezés

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

„B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE: „speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak NEM tagoknak
6500 Ft/kutya 13.000 Ft/kutya

 

I/3. Egyéb szolgáltatások

  OTK tagoknak NEM tagoknak
Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel) 1 000 Ft/kölyök 2 000 Ft/kölyök
Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével) 6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök
Származási lap csere egyéb okból 6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök
Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása) 2 000 Ft/kutya 4 000 Ft/kutya
Kennelnév regisztrálás 1 000 Ft 2 000 Ft
Tenyésszemle 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
„B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya

 

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

I/4. tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével:)

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:
4000 Ft (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:
12.000 Ft.

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett szolgáltatásra vonatkoznak.

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

I/5 A törzskönyvezés menete :

A tenyésztő benyújtja az alombejelentőt , a fedezési igazolást (innen letölthető : http://terrierklub.hu/ vagy http://otkweb1.extra.hu/index.php/otk-bemutatkozas/letolheto-nyomatvanyok-es-dokumentumok.html  )  , a kutya szülei származási igazolásának fénymásolatát, a chipregisztráció lapot , az egészségügyi szűrések, tenyésszemle, kiállítási eredmények championátusok, és a befizetés igazolását .

Amennyiben még nincs kennelneve, akkor három kennelnevet, amiből a klub a sorrendben az elsőt fogja választani, kivéve, ha olyan, vagy összetéveszthető már létezik.

Az anyakutyát-ha nem az OTK törzskönyvezte- az egyesületben regisztrálni lehet azaz kaphat   honosítási számot.

Ezt vagy megküldi az Országos Terrier Klub 1245 Budapest, Pf.: 1151 címre, vagy a bakonyig@t-online.hu e-mail címre.

Az apa és az anya tulajdonjogát igazolni kell annak aki az alombejelentőt és a fedeztetési lapot aláírja.

FIGYELEM: A törzskönyvezés során a bizalmi elv érvényesül, igyekszünk minden kutyát törzskönyvezni, ami megfelel a fajtajellegnek és egészséges. Arra már most felhívjuk a figyelmet, hogy aki hamis adatokkal kér törzskönyvezést és ez kiderül, kizárja magát a törzskönyvezésből.

A benyújtott dokumentumokról a tenyésztőnek egy összesítőt kell készítenie és minden mellékletet szignálnia, így elkerülhetők azok a viták, hogy a tenyésztő minden mellékletet megküldött-e.

Az egyesület a fizetési igazolástól számított 15 munkanapon belül elkészíti a származási lapokat és sima levélben megküldi a tenyésztő által megadott címre.

Amennyiben a tenyésztő személyesen kívánja átvenni a papírokat, megbeszélt időpontban teheti.

Amennyiben a tenyésztő eleve „export” származási lapot kér, küldenie kell a vevő nevét és címét is. Amennyiben az eladó már szeretné, ha az új tulajdonos nevét is feltüntessük a származási lapon, akkor egyben küldje meg azt is, annak pontos megjelölésével , hogy melyik kölyökre vonatkozik. (név, chipszám)

Amennyiben az „export „ származási lapot a tenyésztő utólag kéri, akkor az eredeti származási lapot vissza kell küldeni. Export származási lap kiadásának ára azonos az eredeti származási lap árával. Ugyanez a helyzet, bármely okból történő származási lap csere esetén. Amennyiben az egyesület követ el hibát-elírást- a törzskönyvezés során, akkor a csere természetesen díjmentes.

A későbbiek során -igény esetén- lesz lehetőség több generációs , vagy díszesebb kivitelű származási lapok készítésére is.


II. GENETIKAI NYILVÁNTARTÁS KLUBTÖRZSKÖNYV (FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁKNAK)

A törvény hatályba lépését követően bármely civil szervezet jogosult magánokiratként törzskönyvet vezetni, származási lapot kiállítani a magyar kutyafajták kivételével.

Az Országos Terrier Klub alapszabálya engedi genetikai nyilvántartás vezetését, azaz FCI által nem elismert, de az MKSZ keretén belül minden tagszervezetnél elismert „KLUBTÖRZSKÖNYV„ vezetését.

Ezzel a származási igazolással a tulajdonos jogosult az MKSZ és az OTK rendezvényén, ha a kutya ivarában megtartott "EXTRA " osztályban indulni , más rendezvényeken   „HOBBY” osztályba indulhat .

Természetesen az Országos Terrier Klub, nem kiselejtezett , rossz minőségű , vagy beteg szülők utódait akarja valamely „papírhoz” juttatni, nem a szaporítók áruját akarja értékesebbé tenni, hanem azoknak kíván törzskönyvezést biztosítani, akik úgy döntenek nem kívánják, hogy az általuk tenyésztett kutya bekerüljön az FCI körbe, de ugyanakkor garanciát akar nyújtani a vevőnek a kutya fajtatiszta származásával, kapcsolatban.

II/1 Ennélfogva a törzskönyvezés feltétele a szülők OTK tenyésszemlén való részvétele és azon szűrések megléte, amit a fajtát kitenyésztő ország megkövetel.

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak NEM tagoknak
2000 Ft/kölyök 4 000 Ft/kölyök

 

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak NEM tagoknak
3 000 Ft/kölyök 6 000 Ft/kölyök

 

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak NEM tagoknak
3 500 Ft/kölyök 7 000 Ft/kölyök

 

Ezt követően akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak NEM tagoknak
4000 Ft/kölyök 8 000 Ft/kölyök

 

II/2. „B” törzskönyvezés

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Talált kutya esetén a tulajdonosnak igazolnia kell, hogy mindent megtett a kutya jogos tulajdonosának felderítésére , az eredménytelen volt és a kutya tulajdonjogát a Ptk 5:54. § [Tulajdonszerzés találással] szabályai szerint megszerezte.

„B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE: „speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv díja:

Ivartalanított egyed esetén:

OTK tagoknak NEM tagoknak
 1500  Ft/kutya 3 000 Ft/kutya

 Ivarában megtartott egyed esetén

OTK tagoknak NEM tagoknak
3 000 Ft/kutya 6 000 Ft/kutya

 Ivarában megtartott kutya a fenti feltételek fennállása esetén "EXTRA" osztályba indulhat és a tenyészthetőségi feltételek fennállása esetén tenyészthető.

 

 

II/3. Egyéb szolgáltatások

  OTK tagoknak NEM tagoknak
Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel) 1 000 Ft/kölyök 2 000 Ft/kölyök
Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével) 2000 Ft/kölyök 4 000 Ft/kölyök
Származási lap csere egyéb okból 2000 Ft/kölyök 4 000 Ft/kölyök
Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása) 1 000 Ft/kutya 2 000 Ft/kutya
Kennelnév regisztrálás 1 000 Ft 2 000 Ft
Tenyésszemle 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
„B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya


Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

II/4. tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével:)

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:
4000 Ft (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft.)

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:
12.000 Ft.

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett szolgáltatásra vonatkoznak.

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

 

A törzskönyvezés menete: azonos az el nem ismert fajtáknál leírtakkal.

Az MKSZ-OTK által nyilvántartott kutyák törzskönyvi száma előtt az „MKSZ-OTK „ regisztációs jel fog szerepelni. Azt, hogy mely hazai, vagy külföldi szervezet fogadja el ezeket a származási lapokat, az érintett szervezet jogosult eldönteni.