Hír - Parlament eltörölte a törzskönyvezési tilalmat!vissza

ÚJRAINDUL AZ FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSE és
AZ FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁK-KIVÉVE MAGYAR FAJTÁK-GENETIKAI NYILVÁNTARTÁSA (KLUBTÖRZSKÖNYVEZÉS) .

A Parlament 2016 március 17-én hatályon kívül helyezte az állattenyésztésről szóló 1993 évi CXIV törvény azon rendelkezéseit, amivel 2013 október 01-től a kutyát gazdasági haszonállattá nyilvánították, a civil szervezeteknek megtiltották ebek törzskönyvezését és a rendszert felépítették a Federation Cynologique Internationál (FCI) szabályozására.

Arról, hogy a világon léteznek FCI által el nem ismert ebfajták is, a jogalkotó nem vett tudomást, így az FCI által el nem ismert ebfajták tulajdonosai kénytelenek voltak kutyáikat Magyarországon kívül törzskönyveztetni.

Nem jártak jobban az FCI által elismert fajták tenyésztői sem. A kikényszerített, bürokratikus, a szabad egyesülési jogot sértő elismert tenyésztő szervezet rendszer elől a tenyésztők jelentős számmal külföldi ebtenyésztő szervezetekhez csatlakoztak, sokan abbahagyták a tenyésztést, így alig 2.5 év alatt 40%-kal csökkent a fajtatiszta törzskönyvezett ebek száma Magyarországon.

A magyar állam látva, hogy a kierőszakolt rendszer bukásra van ítélve, úgy döntött, hogy kivonul az ebtenyésztésből az alábbi miniszteri indokolással.

„A hazai ebtenyésztés szabályozása a fajtatiszta ebek tenyésztésére, a tenyészállatok előállítására, törzskönyvezésére, tenyésztési adataiknak gyűjtésére és tenyésztési programjuk végrehajtására, tehát az adott fajta fenntartására vonatkozik. Sem Európában, sem a világ többi részén az ebtenyésztésnek a hazaihoz hasonló szabályozása nem ismert, ez a tevékenység mindenhol máshol a civil világ részeként működik.
Ma Magyarországon a tényleges állattenyésztési ágazatokban – szarvasmarha, juh és kecske, sertés, baromfi, ló és a többi kisebb faj – a tenyésztő szervezetek száma 99 darab és összesen 217 fajta törzskönyvezését, tenyésztését végzik. Ezzel szemben a gazdasági haszonállatnak nem tekinthető, agrárgazdasági szempontból teljesen marginális ebtenyésztés területén jelenleg 55 elismert ebtenyésztő-szervezet van, mely összesen 155 ebfajta fenntartását végzi. Mindez egyik oldalon komoly, de gazdasági és szakmai érdek nélkül teljesen indokolatlan terhelést jelent a hazai tenyésztési hatóságnak és államigazgatásnak, másik oldalon pedig a magyar tenyésztők többségének.
Az indokolatlan állami bürokrácia
csökkentése jegyében e törvényjavaslat értelmében a különösen védendő kilenc magyar ebfajta (komondor, puli, pumi, mudi, erdélyi kopó, kuvasz, rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár) kivételével a többi ebfajta tenyésztésével kapcsolatos állami szabályozás meg fog szűnni.”

A törvény 180 nappal a kihirdetését követően lép hatályba, jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár.
Remélhetőleg a Köztársasági Elnök is hamarosan aláírja ezt követően kerül kihirdetésre a Magyar Közlönyben.

Azaz az Országos Terrier Klub a törvény Magyar Közlönyben történő kihirdetését követően 180 nap múlva ismét beindítja az FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvezését.

Nemcsak a korábban már az OTK által törzskönyvezett AMERIKAI BULLDOG és MULTICOLOUR USZKÁR fajták törzskönyvezése folytatódik, hanem valamennyi FCI által el nem ismert ebfajta törzskönyvének a vezetését vállaljuk, amennyiben azt a fajta tenyésztői igénylik.

Áraink-figyelemmel a nemzetközi árlistára- a következőképpen alakulnak.

Az egyesület négy generációs származási igazolást ad ki , amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig 6500 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.(Magyarázat. 41/2010(II.26.) Kr. 17/B.§ 10 Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 3 § (2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet. Tehát a klub négy hónapos korig ad türeli időt az alom első határidős bejelentésére.

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig. 8000 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig 12000 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.

Ezt követően 20.000 Ft. /kutya akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában. Nem tagoknak a duplája.

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Ennek feltétele, speciális bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv ára 15.000 Ft. Nem tagoknak a duplája .

Tulajdonjog átírás: 1000 Ft. Nem tagoknak a duplája.

Honosítás: 2000 Ft. Nem tagoknak a duplája

Kennelnév regisztrálás:1000 Ft. Nem tagoknak a duplája


KEDVEZMÉNYEK (csak az első határidőben)

Amennyiben a szülők részt vesznek az Országos Terrier Klub tenyésszemléjén és elvégeztetik a fajtára szükséges egészségügyi szűréseket az első határidős árból 6500/ft. kölykönként 500 Ft. kedvezményt kapnak.

Amennyiben az egyik szülő OTK Championátussal rendelkezik az további 250 Ft. kedvezmény, ha mindkét szülő OTK Champion a kedvezmény 500 Ft.

Az el nem ismert fajták tenyésszemle díja, illetve a „B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja tagoknak 4000 Ft, nem tagoknak a duplája.

Az el nem ismert fajták tartói, ha Magyarországon élnek 4000 Ft évi tagdíjat fizetnek, ha külföldön 12.000 Ft.-ot.

A törzskönyvezés menete : A tenyésztő benyújtja az alombejelentőt , a fedezési igazolást , a kutya szülei származási igazolásának fénymásolatát, a chipregisztráció lapot , az egészségügyi szűrések, tenyésszemle, kiállítási eredmények championátusok, és a befizetés igazolását .

Amennyiben még nincs kennelneve , akkor három kennelnevet, amiből a klub a sorrendben az elsőt fogja választani, kivéve, ha olyan, vagy összetéveszhető már létezik.

Ezt vagy megküldi az Országos Terrier Klub 1245 Budapest, Pf.: 1151 címre, vagy a bakonyig@t-online.hu e-mail címre.

Az apa és az anya tulajdonjogát igazolni kell annak aki az alombejelentőt és a fedeztetési lapot aláírja.

FIGYELEM: A törzskönyvezés során a bizalmi elv érvényesül, igyekszünk minden kutyát törzskönyvezni, ami megfelel a fajtajellegnek és egészséges. Arra már most felhívjuk a figyelmet, hogy aki hamis adatokkal kér törzskönyvezést és ez kiderül, kizárja magát a törzskönyvezésből.

A benyújtott dokumentumokról a tenyésztőnek egy összesítőt kell készítenie és minden mellékletet szignálnia, így elkerülhetők azok a viták, hogy a tenyésztő minden mellékletet megküldött-e.

Az egyesület a fizetési igazolástól számított 30 napon belül megküldi a származási lapokat a tenyésztő által megadott címre.

Amennyiben a tenyésztő „export” származási lapot kér, küldenie kell a vevő nevét és címét is.

Amennyiben az „export „ származási lapot a tenyésztő utólag kéri, akkor az eredeti származási lapot vissza kell küldeni. Export származási lap kiadásának ára azonos az eredeti származási lap árával.

Az anyakutyát-ha nem az OTK törzskönyvezte- az egyesületben regisztrálni kell azaz kapnia kell honosítási számot. Ez egyszeri díj: 2000 Ft.

Aki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti törzskönyvezési díjhoz képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

A későbbiek során -igény esetén- lesz lehetőség több generációs , vagy díszesebb kivitelű származási lapok készítésére is.


GENETIKAI NYILVÁNTARTÁS KLUBTÖRZSKÖNYV (FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁKNAK)

Az elmúlt két és fél év fiaskó sok tenyésztőt elkedvetlenített, látva, hogy az FCI nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy Magyarország besorolta az FCI által elismert ebeket a gazdasági haszonállatokról szóló törvény hatálya alá, noha utólag már maga is úgy nyilatkozott, hogy a kutya nem minősül gazdasági haszonállatnak.

Ennek ellenére a törvény módosításáig az Átv. 2.§ így rendelkezett: 2. § A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, csincsilla, eb, mézelő méh, ponty, és az egyéb állatok GAZDASÁGI CÉLÚ tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére.

Sokan voltak akik külföldre mentek FCI törzskönyvet kiváltani, mert nem kívánták kutyájukat gazdasági haszonállatként kezelni és nem kívántak rájuk kényszerített „Elismert” tenyésztő szervezetekben gazdasági célú tenyésztési programban részt venni.

Még többen voltak , akik az utólag már bevallott felesleges és szakmailag indokolatlan bürokratikus terhekkel nehezített rendszerben egyébként fajtatiszta almokra ki sem váltották a törzskönyvet, vagy az elismert tenyésztő szervezet tagadta meg a törzskönyvezést, ha a tenyésztő nem tudta a végeláthatatlan és értelmetlen feltételeket teljesíteni, vagy nem volt hajlandó irreális árakat fizetni szolgáltatásokért.

Árulkodó, hogy alig fél évvel a 98/2013 (X.24.) VM rendelet hatályba lépését követően, már módosítani kellett azt, hogy féken tartsák egyes monopolhelyzetbe került elismert szervezetek mohóságát.


Minősíti a rendszert, hogy ilyen rendelkezéseket kellett beiktatni.

3.§(4)A tenyésztőszervezetként működő szervezet a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül úgy köteles lefolytatni, hogy a tagfelvételi kérelmet benyújtó gazdasági helyzete ne nehezedjen el.

5. § (1) A kinológiai szövetség feladatai: j)ajánlást ad ki a tenyésztőszervezet által a tenyésztők irányába nyújtott szolgáltatások díjának alsó és felső határára vonatkozóan.

Hiába valóak voltak azonban a különböző beavatkozások, azon semmi sem változtatott, hogy a tenyésztők egy része már sem az állami , sem az FCI rendszerbe nem kívántak befektetni , így egyre többen hoztak le törzskönyv nélküli almokat, aminek következményeként azon kiállításokon ahol „HOBBY” osztályba is lehetett nevezni egyre több jó küllemű, fajtatiszta , de törzskönyv nélküli kutyát neveztek.

Mindez arra vall, hogy bár van igény fajtatiszta kutyára, sőt olyan kutyakiállításokra is, ahol igényes bírálatok mellett lehet bemutatni jó minőségű kutyákat, azonban sokan már nem tartanak igényt arra, hogy tenyésztői munkájukat az FCI nevű kétségtelenül a világon a legelismertebb és legnagyobb nemzetközi szervezet ismerje el.


Az MKSZ és klubjai eddig csak annyi segítséget tudtak nyújtani, hogy többszörösen nehezített körülmények között is igyekeztek nívós rendezvényeket tartani, annak ellenére is, hogy a MEOESZ még szerződésszegéssel is igyekezett az FCI elismertséget saját magának fenntartani. Bár a pert amit indított elveszítette és az MKSZ most perben fogja követelni, hogy a MEOESZ teljesítse amit szerződésben vállalt, mindeközben azonban biztosítani kívánjuk azoknak is a lehetőségeket, akik már nem az FCI rendszerében gondolkodnak.

A törvény hatályba lépését követően a lényeg, hogy BÁRMELY CIVIL SZERVEZET JOGOSULT LESZ MAGÁNOKIRATKÉNT TÖRZSKÖNYVET VEZETNI, SZÁRMAZÁSI LAPOT KIÁLLÍTANI, a magyar fajtákon kívül, minden egyéb ebfajta részére.

Az Országos Terrier Klub alapszabálya engedi genetikai nyilvántartás vezetését, azaz egy FCI által nem elismert, de az MKSZ keretén belül minden tagszervezetnél elismert „KLUBTÖRZSKÖNYV„ vezetését.

Az MKSZ évi 13 CAC kiállítást rendezhet, a MEOESZ-el kötött szerződés szerint, melynek eredményeit a MEOESZ-az FCI származási lappal rendelkező kutyák vonatkozásában köteles elismerni. Azzal a szerződés nem foglalkozik , hogy még milyen rendezvényeket tart az MKSZ olyan ebeknek, melyek nem rendelkeznek FCI által elismert származási lappal.

Ezért az MKSZ azon kutyák részére, melyeket az MKSZ valamely tagszervezete a genetikai nyilvántartásába felvett és klubtörzskönyvvel ellátott létrehoz a már eddig is jól működő „El nem ismert ebfajták versenye”, illetve „HOBBY” kutyák , illetve „Fajtanélküli” versenye mellett, a „KLUBTÖRZSKÖNYVVEL RENDELKEZŐ KUTYÁK VERSENYE” kategóriát, az ezzel járó címekkel és championátusokkal , melyek az MKSZ keretén belül komoly elismerésre tarthatnak számot.

Természetesen az Országos Terrier Klub, nem kiselejtezett , rossz minőségű , vagy beteg szülők utódait akarja valamely „papírhoz” juttatni, nem a szaporítók áruját akarja értékesebbé tenni, hanem azoknak kíván törzskönyvezést biztosítani, akik úgy döntenek nem kívánják, hogy az általuk tenyésztett kutya bekerüljön az FCI körbe, de ugyanakkor garanciát akar nyújtani a vevőnek a kutya származásával, minőségével kapcsolatban.

Ennélfogva a törzskönyvezés feltétele az OTK tenyésszemlén való részvétel és azon szűrések megléte, amit a fajtát kitenyésztő ország megkövetel.

Áraink-figyelemmel az FCI által elismert ebtörzskönyv MEOESZ honlapon szereplő adataira és a nemzetközi összehasonlításra - a következőképpen alakulnak.

Az egyesület négy generációs származási igazolást ad ki , amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig 1500 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig. 2000 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig 2500 Ft/kölyök az OTK tagjainak, nem tagoknak a duplája.

Ezt követően 3500 Ft. /kutya akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában. Nem tagoknak a duplája.

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Ennek feltétele, speciális bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv ára 1000 Ft. Nem tagoknak a duplája .

Honosítás: 1000 Ft. Nem tagoknak a duplája

Klubtörzskönyvre igényt tartók tenyésszemle díja, illetve a „B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja tagoknak 4000 Ft, nem tagoknak a duplája.

Kennelnév regisztrálás:1000 Ft. Nem tagoknak a duplája

A Klubtörzskönyvre igényt tartók, ha Magyarországon élnek 4000 Ft évi tagdíjat fizetnek, ha külföldön 12.000 Ft.-ot.


A törzskönyvezés menete: azonos az el nem ismert fajtáknál leírtakkal.

Az MKSZ-OTK által nyilvántartott kutyák törzskönyvi száma előtt az „MKSZ-OTK „ regisztációs jel fog szerepelni. A származási lapon szerepelni fog, hogy MKSZ rendezvényeken „KLUBTÖRZSKÖNYVES KUTYÁK „ kategóriájában való részvételre jogosít. Azt, hogy mely külföldi FCI-n kívüli szervezet fogadja el ezeket a származási lapokat, az érintett szervezet jogosult eldönteni.